Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Open Source software

Hlavním účelem tohoto frameworku je poskytnutí prostředků pro návrh, kódování a překlad různých aplikací bez ohledu na specifické vlastnosti cílové platformy. Takto navržená aplikace potom může být přenesena (či znovu přeložena) na libovolnou podporovanou platformu bez jakékoli většího zásahu.

Díky multiplatformnímu frameworku je vývoj aplikace jednodušší, a to především z důvodu odstínění vývojáře od specifik systému (jako například služby operačního systému). Stejně tak je vývojář ušetřen potřeby kompletní znalosti prostředků operačního systému a potřeby adaptace kódu a celého projektu (znovu a znovu) pro jiný překladač či operační systém.

Programovacím jazykem, ve kterém je framework napsán, je velmi dobře známé C++. Jeho výhodou je programování s relativně nízkou abstrakcí (důležité pro výpočetně náročné aplikace) a taktéž podpora objektového programování. To vede ke kódům, jenž mohou být lépe spravovány jako velký projekt a stejně tak dobře odlaďovány a opravovány. V neposlední řadě je C/C++ velmi dobře podporováno v oblasti embedded zařízení a operačních systémů.