Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Doprava

Unicam

 

CAMEA Unicam je komplexní a dlouhodobou praxí ověřená platforma pro multifunkční a škálovatelné inteligentní dopravní systémy. Jejím cílem je přispívat především ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, snížení nákladů na údržbu vozovek a poskytování informací o dopravě. Navíc zklidněním a homogenizací dopravy, ke kterému dochází i spolupůsobením přestupkových telematických systémů, dochází k výrazným úsporám spotřeby pohonných hmot, snížení hlukové zátěže obyvatelstva a omezování znečišťování ovzduší silniční dopravou.

Veškeré klíčové technologie udržuje společnost CAMEA vlastním vývojem na technologické výši a snaží se přicházet se stále inovativnějšími produkty. CAMEA nabízí plnohodnotná řešení na klíč, ale i samostatné OEM komponenty, které lze zařadit do stávajících systémů (třetích stran). V oblastech inženýrství, instalace, údržby, školení apod. CAMEA se svými obchodními partnery vždy úzce spolupracuje a snaží se tak dosáhnout řešení plně na míru a současně zajistit dlouhodobou spokojenost zákazníka.

Ke stažení

Přehled aplikací

Vážení za jízdy (WIM) napomáhá ke snížení opotřebení vozovek, a tím k ušetření nákladů na jejich údržbu, omezením průjezdu přetížených vozidel vybraným úsekem, a to bez dopadu na plynulost provozu. Nižší počet přetížených vozidel na komunikacích a případné rozšíření o měření rychlosti také výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu.
Měření okamžité rychlosti spolupůsobí na řidiče, aby v problematických či sledovaných místech komunikační sítě (např. lokality u škol, sportoviště, místa se zvýšeným výskytem chodců, před křižovatkami atd.) dodržovali maximální stanovené rychlostní limity, a tím přispívali k minimalizaci počtu dopravních nehod resp. jejich následků.
Měření úsekové rychlosti vede řidiče ke snížení rychlosti v celém monitorovaném úseku komunikace (v okolí škol, dětských hřišť, sportovišť, na průtazích kapacitních komunikací obcemi atp.), čímž napomáhá k vyšší bezpečnosti dopravy a také její plynulosti odstraněním tzv. „kangaroo efektu“ (náhlé snížení rychlosti před měřeným místem a následné opětovné zrychlení), ke kterému často dochází při měření okamžité rychlosti (radar, LIDAR atp.).
Detekce jízdy na červenou si klade za cíl snížit počet přestupků týkající se jízdy na červený signál na světelných signalizačních zařízeních, které bývají častou příčinou vážných dopravních nehod s mnohdy tragickými následky.
Mobilní podpora pro přestupkové systémy je systém, který policejním hlídkám zasílá upozornění o vozidlech páchajících přestupek, takže jejich řidiči mohou být ihned zastaveni a v souladu s platnou legislativou potrestáni; lze též řešit formou mobilních systémů (např. na vozidlech) pro detekci přestupkových jevů, jejichž postih pak probíhá následně (obesláním, předvoláním). Řešení pro centrálu poskytuje jednoduché a přehledné zpracování přestupkových záznamů automatizovaných/automatických přestupkových systémů pověřenými osobami.
Pátrání po vozidlech pomocí automatické detekce a ztotožnění registračních značek vozidel výrazně napomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu vyhledávání odcizených či jiných zájmových vozidel v připojených databázích, může významně urychlit dopadení pachatele a má tež vysoký preventivní účinek.
Dojezdové doby informuje řidiče o předpokládané době průjezdu sledovaným úsekem, o možném zpoždění či o nabídce alternativních dopravních tras.
Monitorování přepravy nebezpečných nákladů je umožněno pomocí detekce a následného automatického rozpoznání povinných dodatkových tabulek umístěných na vozidlech přepravujících tyto náklady (ADR).
Monitorování jízdních pruhů umožňuje detekovat nestandardní a nebezpečné chování - jízdu v protisměru, po krajnici a také v pruzích, které jsou uzavřené nebo vyhrazené (např. pro autobusy, pro vozidla obsazená určitým počtem osob atd.).
Sběr dopravních dat díky kombinaci dat z různých senzorů a aplikací je dosahována vysoká přesnost a vypovídací schopnost dopravních dat a doplňkových informací (intenzita, rychlost, hustota dopravního proudu, klasifikace dopravy atp.).
Detekce rozměrů vozidel se používá pro měření příp. detekci jednotlivých parametrů vozidel (např. překročení povolené výšky vozidla), jejich 3D profilu a pro klasifikaci vozidla, k měření se využívá laserový skener.
Proměnné dopravní značky a informační tabule je možné integrovat do různých systémů a zobrazovat tak měnící se povolenou rychlost, hmotost, výšku či například SPZ/RZ vozidla páchajícího přestupek apod.
Parkovací senzory a technologie pro podporu parkování využívají se pro získání detailního přehledu o počtech parkujících vozidel, monitorují chování dopravy v klidu, popř. i nedovolené parkování, poskytují odpovídající data a informace do nadřazených informačních systémů atp.